بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

دعوت به همکاری بیمه پاسارگاد

مطابق با آیین نامه 96 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

آخرین مدرک تحصیلی *

وضعیت تاهل *

آیا در حال حاضر شاغل هستید؟ *

آیا سابقه فروش و بازاریابی داشته اید؟ *

آیا سابقه فعالیت در صنعت بیمه داشته اید؟ *

میزان علاقه شما به فروش بیمه عمر چقدر است؟ *

 

انتخاب فایل ...

X
کد بنر محک